Etalagebenen? Fysiotherapie is beter dan operatie

Patiënten met zogeheten etalagebenen moeten standaard drie maanden gespecialiseerde fysiotherapie krijgen. Dat is de beste zorg en het levert bovendien op jaarbasis aanzienlijke besparingen op.

Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Hugo Fokkenrood aan de Maastricht University.

Etalagebenen ontstaan na verkalking van de slagaders in de benen. Hierdoor krijgen mensen te weinig zuurstofrijk bloed in de beenspieren, wat leidt tot pijn bij het lopen. Alleen met rust verdwijnt de pijn. Patiënten doen vaak of ze etalages kijken om de pijn te verhullen. Vandaar de term etalagebenen (wetenschappelijke naam: claudicatio intermittens).

Hiermee levert hij het wetenschappelijke bewijs voor het standpunt dat KNGF al geruime tijd naar de Tweede Kamer communiceert. Zo noemde KNGF bestuurslid Kitty Bouten het voorbeeld van etalagebenen tijdens de hoorzitting in het Parlement. Het KNGF heeft het promotieonderzoek direct onder de aandacht gebracht van de 2e Kamer en de volgende suggesties gedaan voor aanpassing van regels:

  1. Zorgverzekeraars gaan over tot een voorwaardelijke vergoeding van dure operaties in het ziekenhuis. Dat wil zeggen : eerst fysiotherapie proberen en pas bij geen resultaat een operatie.
  2. Daarvoor is wel nodig dat die behandeling door de fysiotherapeut vergoed wordt aan de patiënten. Vaak moeten de patiënten de eerste 20 behandelingen zelf betalen, terwijl de dure operatie geheel wordt vergoed. Het is noodzakelijk dat deze perverse prikkel tot consumptie van duurdere -en zelfs niet altijd zinvolle- zorg uit het zorgstelsel wordt gehaald.

Lees het hele artikel op NOS.nl