Patientenfolder

Patientenfolder

Welkom bij Fysiotherapie Weustink. U heeft zich bij ons aangemeld voor een behandeling fysiotherapie (of één van de gespecialiseerde vormen van fysiotherapie), ergotherapie en/of oefentherapie Cesar.

Deze folder is bedoeld om u te informeren omtrent onze werkwijze en een aantal, misschien voor u soms vanzelfsprekende, aspecten rondom onze organisatie, de behandeling en gangbare procedures, zoals de huisregels, privacyreglement (verwerking persoonsgegevens), bejegening, identificatieplicht, klachtenregeling, tarieven en betalingsvoorwaarden. Kortom, wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van u. Meer informatie is te vinden op www.fysioweustink.nl

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Al onze collega’s nemen deel aan het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF en hebben zich verplicht nascholing te volgen en zijn tevens BIG geregistreerd.

Behandelproces
Het behandelproces bestaat uit een aantal elementen:
De aanmelding, registratie van uw persoonsgegevens, identificatie, screening (indien u niet bij de huisarts bent geweest), het fysiotherapeutisch onderzoek, de conclusie/fysiotherapeutische diagnose, opstellen behandelplan, de behandelingen, evaluatie en een eindverslag.

Verwijzingen of andere aanvullende informatie worden aan uw dossier toegevoegd. Uw behandelaar zal de conclusie en het behandelplan met u bespreken. U heeft recht op inzage van uw dossier.

Verplicht gebruik BSN in de zorg
Vanaf 1 juni 2009, zijn wij, net als alle andere zorgaanbieders verplicht te werken met het Burgerservicenummer (BSN) conform de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Dit betekent dat wij u bij een eerste bezoek zullen vragen om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen zoals een paspoort, geldig Nederlandse identiteitskaart, geldig Nederlands rijbewijs of een geldig vreemdelingendocument.

Huisregels
Omdat er in de praktijk altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de patiënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk. Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandelt is het prijzenswaardig dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen. Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat. In de gehele praktijk geldt een rookverbod. Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

Klachtenregeling

Natuurlijk doet u en uw behandelend fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Het is goed om uw klacht kenbaar te maken.

Dit kan middels een formulier die u bij uw behandelaar of bij de balie kan krijgen. Ook kunt u een gesprek aanvragen met uw behandelend fysiotherapeut of de praktijkeigenaar. Daarnaast kunt u, afhankelijk van de ernst van de klacht, een procedure starten bij de Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht of het Regionaal Tuchtcollege. Als praktijk zijn wij aangesloten bij deze klachtenregeling van het KNGF. De praktijk stelt zich op het standpunt dat zij de zienswijze van de klachtencommissie zullen volgen en het geschil in overeenstemming met de uitspraak op zullen lossen. De folder “Een klacht over uw fysiotherapeut” van het KNGF is bij ons verkrijgbaar. Hierop staan bovenbeschreven procedures uitgebreid beschreven inclusief de adressen van de betreffende instanties.

Onze tarieven en betalingsvoorwaarden

Zie www.fysioweustink.nl voor onze tarieven en betalingsvoorwaarden. U kunt deze ook vinden in de wachtruimte van de praktijk.