Fysiotherapie bij doorbloedingsproblematiek

Claudicatio intermittens (Etalagebenen), is een veel voorkomende vaataandoening, veroorzaakt door slagaderverkalking. Volgens schatting heeft 1 op de 5 volwassenen ouder dan 50 jaar last van deze ouderdomsziekte. De term etalagebenen slaat op het feit dat mensen met claudicatio intermittens vaak stil moeten staan, vanwege pijn bij het lopen. Voor een etalage in een winkelstraat kan het stilstaan goed gecamoufleerd worden.

Door een vernauwing in de bloedvaten treden klachten als een stekende, krampende pijn, vermoeidheid of een zwaar gevoel in de benen op. Daardoor zijn dagelijkse activiteiten thuis, op het werk en in het sociale leven soms lastig te volbrengen. Het is belangrijk dat u toch blijft bewegen. Dit lijkt tegenstrijdig maar uit onderzoek blijkt dat door het volgen van een looptrainingsprogramma goede resultaten te bereiken zijn. Belastende vaatoperaties of ingrepen (dotterbehandeling) kunnen op deze manier worden voorkomen.

De behandeling van etalagebenen, (gesuperviseerde) looptraining, is enerzijds gericht op het vertragen van de verdere ontwikkeling van slagaderverkalking en anderzijds op het vergroten van de pijnvrije loopafstand. Ook het verbeteren van uw conditie, spierfunctie en het stimuleren van een actieve leefstijl zijn onderdeel van het trainingsprogramma. Het programma start met een intake waarbij gekeken wordt naar uw persoonlijke omstandigheden, (on)mogelijkheden en doelstellingen. De training wordt gegeven door een ervaren fysiotherapeut met extra nascholing op het gebied van gesuperviseerde looptraining. Wij zijn tevens aangesloten bij het Chronisch Zorgnet.

Bij Fysiotherapie Weustink zijn Marie-Rose van Lieshout en Iris Schildmeijer gespecialiseerd in het behandelen van claudicatio intermittens klachten.