Tarieven

Vanaf 1 januari 2021 gelden bij de Fysiotherapie Weustink de volgende tarieven:

Fysiotherapie/Oefentherapie per behandeling € 35,50
Manuele therapie per behandeling € 52,00
Kinderfysiotherapie per behandeling € 52,00
Oedeemtherapie per behandeling € 52,00
Bekkenfysiotherapie per behandeling € 52,00
Ergotherapie per kwartier (CTG tarief) € 17,75
Toeslag voor fysiotherapie-/oefentherapie behandeling aan huis € 17,50
Toeslag voor fysiotherapie-/oefentherapie behandeling in een inrichting € 8,75
Toeslag voor ergotherapiebehandeling aan huis (CTG tarief) € 25,00
Screening, Intake en Onderzoek Fysiotherapie/Oefentherapie € 52,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 52,00
Consult fysiotherapeutisch/oefentherapeutisch onderzoek € 60,00
Fysio-Fitness / Revalidatietraining (per 13 trainingen) € 125,00
Pilates (per 10 trainingen) € 80,00
Sportmassage (per uur) € 60,00
Sportmassage (per half uur) € 30,00
Korte rapporten € 30,00
Lange rapporten € 60,00
Rapporten op verzoek van letselschade specialisten € 72,60
Rol Kinesiotape € 8,00
Ander verbruiksmateriaal kostprijs

(prijzen zijn incl. BTW indien van toepassing)

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en accepteren de contractueel afgesproken vergoeding.
Indien uw verzekering de behandelingen niet (langer) vergoedt gelden de bovenstaande tarieven.