Tarieven

Vanaf 1 januari 2024 gelden bij de Fysiotherapie Weustink de volgende tarieven:

Fysiotherapie per behandeling € 40,00
Manuele therapie per behandeling € 60,00
Kinderfysiotherapie per behandeling € 60,00
Oedeemtherapie per behandeling € 60,00
Bekkenfysiotherapie per behandeling € 60,00
Ergotherapie per kwartier (CTG tarief) € 21,62
Toeslag voor fysiotherapie behandeling aan huis € 20,00
Toeslag voor fysiotherapie behandeling in een inrichting € 10,00
Toeslag voor ergotherapiebehandeling aan huis (CTG tarief) € 27,50
Screening, Intake en Onderzoek Fysiotherapie € 60,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 60,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
Fysio-Fitness / Revalidatietraining (per 13 trainingen) € 125,00
Pilates (per 10 trainingen) € 80,00
Korte rapporten € 35,00
Lange rapporten € 70,00
Rapporten op verzoek van letselschade specialisten € 80,00
Rol Kinesiotape € 8,50
Ander verbruiksmateriaal informeer
Braces informeer

(prijzen zijn incl. BTW indien van toepassing)

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en accepteren de contractueel afgesproken vergoeding.
Als uw verzekering de behandelingen niet (langer) vergoedt gelden de bovenstaande tarieven.