Multidisciplinaire Geestelijke gezondheidszorg

Weustink Sa4-Zorg is van start gegaan !

Fysiotherapie Weustink werkt vanaf nu samen met Sa4-Zorg Nederland en start met de vestiging Weustink Sa4-Zorg in Wijk bij Duurstede. Sa4 Zorg biedt specialistische zorg aan voor mensen met psychische en somatische klachten. In onze behandeling leveren we maatwerk, in een persoonlijk omgeving met meerdere zorgprofessionals in een multidisciplinair team. We werken onder ander met: een hoofdbehandelaar(psychiater), psycholoog, psychomotorisch therapeut en fysiotherapeut. Ook andere disciplines zoals diëtetiek en maatschappelijk werk kunnen ingezet worden.

Intake en Verwijzing

Voor de intake en behandeling bij Weustink Sa4-Zorg heeft de cliënt een verwijzing van de huisarts nodig(Verwijsformulier tweedelijns specialistische gezondheidszorg). Zodra wij deze ingevulde verwijzing van u ontvangen kunnen we de eerste afspraken inplannen en starten met de intake fase. Deze fase bestaat uit een gesprek met de psycholoog, fysiotherapeut en de hoofdbehandelaar. Ook vragen we u om een aantal vragenlijsten in te vullen. Op basis van de intake geven we een advies over het te volgen traject.

Het behandeltraject

Afhankelijk van de klachten doen wij u een voorstel voor een behandeltraject. Gemiddeld duurt een zo’n traject 12 weken. Wij leveren maatwerk, uw behandelplan is afgestemd op uw persoonlijke doelen, waardoor het traject korter of langer kan zijn. Het behandeltraject kan een intensieve periode zijn, dit vergt inzet, motivatie en tijd. Wij gaan graag met u deze uitdaging aan om tot een optimaal resultaat te komen.

Tijdens het traject hebben alle behandelaars regelmatig overleg over de vorderingen. Deze worden geëvalueerd en besproken en zo nodig gecommuniceerd met uw verwijzer.

Kosten

Sa4 Zorg levert tweedelijns zorg, die op grond van de zorgverzekeringswet door iedere zorgverzekeraar vergoed moet worden. De vergoeding valt onder de basisverzekering, waardoor bij de behandeling wel eerst het eigen risico wordt aangesproken indien de patiënt dat nog niet gebruikt heeft.

Voor meer vragen neem contact op met Marie-Rose van Lieshout, zorg-coördinator Weustink Sa4-Zorg
Tel: 0343-571857 of mail mrjvanlieshout@fysioweustink.nl