Geschiedenis

Het 19e eeuwse pand aan de Klooster Leuterstraat is gebouwd als kleuterschool en hoorde destijds bij de Katholieke kerk aan de overkant. Veel Wijkenaren van boven de 45 hebben hier hun eerste schooldagen doorgebracht.

In XXX werd het pand overgenomen door Ronald Doelwijt die al enige tijd een fysiotherapie praktijk had in een pand verderop in de Klooster Leuterstraat. Na een flinke verbouwing werd het als fysiotherapie praktijk in gebruik genomen. In de periode Doelwijk groeide de praktijk door naar 7 fysiotherapeuten.

In 2002 nam Tom Weustink de praktijk over van Ronald Doelwijt die het iets rustiger aan wilde gaan doen. Onder zijn leiding werd er flink geïnvesteerd in scholing en in uitbreiding van het aantal specialisaties. Twee eenmanspraktijken werden overgenomen en er werden samenwerkingsverbanden opgezet met een tweetal diëtisten en met Care for Women.

In 2009 is de praktijk grootschalig verbouwd en uitgebreid waardoor er nu 8 behandelkamers,
2 kinderfysiotherapieruimtes en 2 oefenruimtes zijn. Ook zijn er omkleedruimtes, een traplift en een spreekkamer voor de diëtisten toegevoegd zodat de praktijk nu voor veel meer functies een ruimte op maat heeft en er weer fris strak uitziet.

Al vele jaren heeft de praktijk een dependance in het E&E gasthuis met een eigen behandelruimte. Als de verbouwing in 2013 gereed is, zal de Praktijk voor Fysiotherapie Weustink in 3 behandelkamers en een oefenruimte ter beschikking hebben voor behandelingen in het E&E gasthuis.